onsdag 8 september 2010

"Den första stora depressionen under 21:a århundradet"

Finansminister Anders Borg är nöjd med läget i den svenska ekonomin. Han är alltså nöjd med arbetslöshetssiffror kring 8 %. Depression betraktas som normalt idag! Några hungerkravaller har vi ju ännu inte sett i länder som Sverige...

Bland marxistiska ekonomer tycks det råda konsensus om orsakerna till den nuvarande världsdepressionen. Finanskraschen 2008 var det som utlöste krisen, inte den grundläggande orsaken till den. Reallönerna har stagnerat sedan 80-talet, på grund av den nyliberala offensiven mot arbetarnas fackliga kamp. Samtidigt sjönk räntorna vilket gjorde det möjligt att upprätthålla levnadsstandarden med hjälp av billiga lån. Detta håller inte i längden och till slut måste det komma en klassisk överproduktionskris.

Anwar Shaikh är en professionell ekonom, som forskat både utifrån marxistiska och s.k. postkeynesianska utgångspunkter. Till höger finns en länk till en sida med uppsatser av honom. Där handlar den senaste just om "The First Great Depression of the 21st Century", med intressanta diagram som visar ändringarna i profitkvoten liksom räntenivån sedan andra världskriget.

Shaikh har också skrivit om myten som säger att alla tjänar på frihandel, när den i själva verket tenderar  alltid gynna de starkaste aktörerna på marknaden. Han är också mycket kritisk till  den rådande neoklassiska skolans jämvikts- och konkurrensbegrepp. De stämmer helt enkelt inte med verkligheten, där "jämvikten" består av häftiga pendelrörelser kring ett medelvärde. 

Shaikh anser liksom Paul Krugman att stimulanser av den amerikanska ekonomin skulle kunna vara effektiva idag. Men han förklarar också varför maktens män är motståndare till åtgärder som skulle  lindra arbetslösheten. En viktig faktor är den politiska och ideologiska. "Indeed, since the direct employment of labour subordinates the profit motive to social goals, it is correctly seen as a threat to the capitalist order – as ‘socialistic’."

1 kommentar:

  1. Det finns en översättning till svenska av ett kapitel om kristeorier av Shaikh här: http://www.marxistarkiv.se/ekonomi/introd_till_kristeoriernas_historia.pdf

    SvaraRadera