onsdag 26 oktober 2011

Sions vises protokoll - propaganda för despoti

Umberto Ecos roman "Begravningsplatsen i Prag" har kommit ut på svenska. I Babel berättade han om den centrala roll som "Sions Vises protokoll" spelar i boken. Så nu har jag läst både detta beryktade antisemitiska "dokument" och satt mig in i de olika åsikterna om dess ursprung.

Det tycks vara lite oklart vem som författat "Protokollet", men antagligen är den skriven på uppdrag av den tsarens hemliga polis, och med flera olika förlagor som grund. Idémässigt känner man igen tankar från Hobbes, Machiavelli och Dostojevskij.

Att inse att skriften inte är skriven av en grupp judiska lärde, som konspirerar för världsherravälde, förstår man om man läser den det minsta kritiskt. Judarna skulle under århundraden i hemlighet styrt frimurarna och orsakat Franska Revolutionen, men också styrt liberaler, demokrater, socialister, kommunister och anarkister...

Men vad vill dessa judiska konspiratörer uppnå egentligen? Det beskrivs faktiskt utförligt, och det handlar inte alls om någon progressiv vision. Liberalerna och kommunisterna utnyttjas för att lösa upp samhället så att en despotisk, världsomfattande stat kan införa. Programmet liknar väldigt mycket de politiska målen hos de rörelser som propagerat för denna skrift, tsarismen, nazismen och även de auktoritära arabiska polisstaterna!

Om man skalade bort antisemitismen från "Sions Vises Protokoll", så skulle den antagligen kunna fungera som ett politiskt program för hela den extrema högern än idag. Ett stort aber är att högergrupper behöver en konkret syndabock att rikta missnöjet mot. Därför behövs uppdaterade konspiratoriska manifest som Breiviks idag med nya syndabockar.

Anhängare av äktheten hos "Protokollet" har pekat på dess profetior.  Följande citat mitt under EU:s grekiska eurokris skulle kunna vara ett exempel på en av dessa kusliga "förutsägelser":

"Every kind of loan proves infirmity in the State and a want
of understanding of the rights of the State. Loans hang like a
sword of Damocles over the heads of rulers, who, instead of
taking from their subjects by a temporary tax, come begging with
oustretched palm of our bankers. Foreign loans are leeches which
there is no possibility of removing from the body of the State
until they fall off of themselves or the State flings them off.
But the goy States do not tear them off; they go on in persisting
in putting more on to themselves so that they must inevitably
perish, drained by voluntary blood-letting." (goy = icke-judisk)

Förklaringen till träffsäkerheten i denna beskrivning är förstås att finanskapitalismen inte var någon ny företeelse ens vid förra sekelskiftet när "Protokollen" skrevs. I följande citat föreslås ett system för "räntefria pengar", som skulle kunna vara hämtat från någon nutida blogg, och som alltså inte automatiskt behöver vara progressivt.

"Stagnation of money will not be allowed by us and therefore
there will be no State-interest bearing paper, except a one-percent
series, so that there will be no payment of interest to
leeches that suck all the strength out of the State. The right to
issue interest-bearing paper will be given exclusively to
industrial companies who will find no difficulty in paying
interest out of profits, whereas the State does not make interest
on borrowed money like these companies, for the State borrows to
spend and not to use in operations.
Industrial papers will be bought also by the government
which from being as now a payer of tribute by loan operations
will be transformed into a lender of money at a profit. This
measure will stop the stagnation of money, parasitic profits and
idleness, all of which were useful for us among the goyim so long
as they were independent but are not desirable under our rule."

söndag 16 oktober 2011

"Varifrån kommer pengarna?"

"Lån har för många blivit en lika självklar del av vardagen som vatten. Men varifrån kommer pengarna som lånas ut?"   

 Det frågar  Andreas Cervenka i denna länk från Aftonbladet. Visserligen innehåller artikeln en del som är riktigt men också en del missuppfattningar. Risken är nog att läsaren blir mer förvirrad än innan han läste artikeln. En titt på Richard Werners enkla förklaring rekommenderas.

Här kommer ändå några tänkvärda citat ur Cervenkas artikel:

"Men hur mycket begriper vi egentligen själva om pengar, denna råvara som är en förutsättning för den moderna människans livsstil?" (Hur kommer det sig att vi inte lär oss vad pengar är i grundskolan? Ledtråd: någon tjänar på att vi inte vet detta.)


"Bara sedan 2008 har guldet stigit från 800 dollar per uns, drygt 31 gram, till över 1 900 dollar, även om priset fallit tillbaka något de senaste veckorna."

 "– Folk har börjat inse att världens monetära system blivit ett slags Monopol där det ständigt trycks nya papperspengar."

"Under krisen skapade Riksbanken pengar genom att i flera omgångar låna ut flera hundra miljarder kronor till de svenska bankerna. De fick lämna in värdepapper, till exempel obligationer, som säkerheter. Sedan satte Riksbanken in pengar som hamnade på bankernas konto i Rix."

"Men inte bara centralbanker skapar pengar. Den stora pengaproduktionen sker ute i privata banker, enligt Marianne Nessén." (Just det, men detta enkla faktum som Richard Werner beskriver, schabblas bort i fortsättningen på artikeln.)

"I dag lånar svenska banker grovt räknat ut en hundralapp på varje tiokrona i kapital, lite olika beroende på hur stor risk lånet anses ha. Innan finanskrisen var det internationella minimikravet enligt lag bara två kronor per utlånad hundralapp. Det är på väg att höjas till sju kronor." (Eller med andra ord, en vinstdriven privatägd bank skapar 100 kr ur tomma luften för varje tia i s.k. kapital)


 "Tillgångars värde går upp och ned och är ofta en fråga om subjektiva bedömningar.
– Lite skämtsamt kan man säga att om vi båda kommer överens om att din katt är värd hundra miljoner kan du få låna 80 miljoner av mig, säger Peter Borsos" (Den enorma ekonomiska makt som bankerna har är däremot inget skämt...)


"Bara sedan år 2000 har den globala skulden dubblats från 78 000 miljarder till 158 000 miljarder dollar. Pengar som ska betalas tillbaka med ränta."

"Matt King, ansvarig för kreditanalys på jättebanken Citigroup talar om en trettio år lång lånebubbla.
– Men det kändes inte som en bubbla på vägen upp. Priset på tillgångar steg ju hela tiden. Skuldnivån såg därför hållbar ut, säger han" (Ska man skratta eller gråta?? Vad är en bubbla om inte ständigt stigande priser?)


Centralbankerna förväntas hålla koll på priserna men de gjorde "möjligen en avgörande miss, enligt Matt King.
– De har bara fokuserat på priset på varor och tjänster och inte priset på aktier och fastigheter. Om de gjort det hade låneexpansionen inte alls kunnat ske lika snabbt, säger han." (Spekulation i aktier och fastigheter är ju en helt obekant företeelse i historien??)


"Vanliga medeklassmänniskor i Sverige har gjort mångmiljonaffärer på bostadsmarknaden med en belåning på 90 procent eller mer, en nivå som skulle få vilken solbränd riskkapitalist som helst att skrika rätt ut av ångest."

"Man behöver inte vara professor för att tycka att allt detta är symptom på ett system som blivit sjukt. Och en växande skara av kritiker menar att boven i dramat är själva systemets konstruktion i sig. " (Nja, nu är det antagligen inte så många professorer i nationalekonomi som deltar i ockupationen av Wall Street. De är nog i allmänhet lika okunniga om pengars ursprung som förstaklassarna i skolan. Och systemet betraktas inte som "sjukt" utan som den perfekta "marknadsekonomin".)

"Pappersbaserade penningsystem har ofta startats av regeringar som behöver trycka pengar för att finansiera krig." (Tankarna går osökt till en viss supermakt, som f.n. för krig i Afghanistan, Irak och Libyen.)


"I dåliga tider tvingades bankerna begränsa utlåningen kraftigt. Det nya nu är centralbankernas roll. De rycker in och räddar banksystemet genom att skapa nya pengar. Det gick inte i ett guldbaserat system eftersom de inte kan trolla fram mer guld. Men för nya digitala papperspengar finns det ingen gräns."

"Lösningen på alla ekonomiska problem de senaste åren har varit att ersätta gamla lån med nya."

"– Det har redan gått så långt att de inte har något annat val än att skapa mer pengar för att hålla systemet vid liv så länge det går och fortsätta stimulera skulduppbyggnaden. Ju längre det fortsätter desto större blir konsekvenserna längre fram. Vi har skapat ett monster, säger Detlev Schlichter. " (Usch, detta låter som en variant av den gamla teorin om kapitalismens oundvikliga kollaps.)"Färsk statistik visar att centralbanker runtom i världen, även i Europa, börjat köpa guld igen för första gången på decennier. Köpen väntas i år bli de största sedan 1971, då papperspengar tog över helt." ("Den vidskepliga tron på guldet" som Keynes förhånade, är tydligen på väg tillbaka...)